DocuPoint BV
Informatiebeheer en Procesautomatisering

Opleiden:

Bij veranderingen van werkprocessen, waarbij ICT een belangrijke rol speelt, moet grote zorg worden besteed aan de begeleiding van de medewerker.
Doet men dat niet, dan kunnen grote problemen op de werkvloer ontstaan doordat nieuwe werkmethodes niet "gedragen" worden.
Ook bij het besluitvormingsproces, waarbij bestaande processen in kaart worden gebracht en keuzes voor een nieuwe werkwijze worden gemaakt, is het dan ook van het grootste belang om daarbij "de werkvloer" te betrekken.
Afhankelijk van de complexiteit van de uiteindelijke oplossing, bestaan mogelijkheden voor gebruikers en beheerders om aanvullende, bedrijfspecifieke, kennis te verkrijgen.
Onze netwerkrelaties kunnen daarin voorzien.
Deze opleidingen kunnen ook in-company worden verzorgd.

© DocuPoint BV 2017