DocuPoint BV
Informatiebeheer en Procesautomatisering

Data-Entry:

In aanvulling op SCAN-, OCR- en CONVERSIEdiensten kan het voorkomen, dat (evt. aanvullende) gegevens moeten worden vastgelegd voor registratie in een database. Op basis van deze gegevens worden dan aanvullende werkzaamheden uitgevoerd of worden deze gegevens weer gebruikt voor selectie en/of zoekopdrachten.
Het kan voorkomen dat deze gegevens niet automatisch of door middel van OCR kunnen worden vastgelegd. Daartoe wordt dan Data-Entry toegepast.
Deze verrijking van gegevens is vaak "monnikenwerk" en gebeurt aan de hand van inhoudelijke informatie.
Vaak is Data-Entry dan de enige oplossing.
DocuPoint heeft in haar netwerk een ruime hoeveelheid expertise en capaciteit beschikbaar.

© DocuPoint BV 2017