DocuPoint BV
Informatiebeheer en Procesautomatisering

Advisering:

Omdat wij van mening zijn, dat digitalisering, automatisering, het opstellen van werkprocessen en alles wat daarbij of als gevolg daarvan aan de orde komt, toch een specialistisch vakgebied is, is Advies en Begeleiding (Consultancy) van groot belang.
Het in kaart brengen van de huidige werkprocessen, registreren van doorlooptijden e.d. roept veelal vragen op van de werkvloer en kan bij slechte communicatie tot ernstige onrust leiden.
DocuPoint BV treedt dan ook op als begeleider, bemiddelaar en beoordelaar van een situatie of kan als expert voor een second-opinion worden ingehuurd. (ter verificatie van de gemaakte of te maken keuzes)

© DocuPoint BV 2017