DocuPoint BV
Informatiebeheer en Procesautomatisering

Concepten:

De oorspronkelijke softwareproducten DocMan, DocLAN en DocLINK werden getransformeerd naar concepten, die het totale besluitvorming- en invoeringprogramma voor een Document Management Systeem en/of Workflow systeem behelzen.

Afhankelijk van de doelstelling wordt één of meerdere concepten gehanteerd.
    Het DocMan concept behelst de selectie, integratie en invoering van een Document Management Systeem.
    Het DocLink concept betreft de selectie van Document Management Software die kan worden geïntegreerd - met eigen/andere softwareproducten die al in gebruik zijn.
    Het DocLAN concept wordt gehanteerd bij de selectie en invoering van een Workflow-systeem.
Alle concepten bestaan uit intakelijsten, beslissingsdocumenten en invoeringsscenario's.

Belangstelling? Bel voor een afspraak.

© DocuPoint BV 2017