DocuPoint BV
Informatiebeheer en Procesautomatisering

Bemiddeling:

Helaas komt het voor, dat projecten niet probleemloos opgeleverd worden of halen de oplevering zelfs niet. De uiteindelijke redenen die daaraan ten grondslag liggen betreffen meestal "de communicatie".
Te vaak worden afspraken niet goed vastgelegd of praat men langs elkaar heen.
DocuPoint beschikt over kennis en vaardigheden om daarin een bemiddelende rol te vervullen en om het project weer vlot te trekken.

© DocuPoint BV 2017